Microsoft Lumia 550 - Изпращане на съобщение

background image

Изпращане на съобщение
С текстовите и мултимедийните съобщения можете да осъществявате бърза връзка с

приятели и роднини.
1. Докоснете Съобщения > .
Ако започнете да пишете съобщение и превключите към друго приложение, преди да

сте го изпратили, можете да продължите със съобщението по-късно. В Съобщения

докоснете черновата, която искате да довършите.

© 2016 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

79

background image

2. За да добавите получател от вашия списък с контакти, докоснете или започнете да

пишете име. Можете също да въведете телефонен номер.

3. Докоснете полето за съобщение и напишете съобщението си.

Съвет: За да добавите усмивка, докоснете .

4. За да прикачите файл, например снимка, докоснете и изберете типа на файла и

самия файл за прикачване.

5. За да изпратите съобщението, докоснете .
Ако не можете да изпратите мултимедийно съобщение, проверете дали:

Абонаментът ви за мобилната услуга поддържа мултимедийни съобщения.

Връзката ви за данни е включена. Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана,

докоснете Всички настройки > Мрежа и безжична връзка > Мобилна

мрежа и SIM и превключете Връзка за данни на Вкл .

Само съвместими устройства могат да получават и показват мултимедийни съобщения.

Възможно е съобщенията да изглеждат по различен начин на различни устройства.
Препращане на съобщение

Докоснете Съобщения. Докоснете разговор, докоснете и задръжте върху

съобщението, което искате да препратите, и след това докоснете препрати.
Преди да препратите съобщението, можете да редактирате написаното или да добавите

или премахнете прикачени файлове.
Препращане на няколко съобщения

Докоснете Съобщения. Докоснете разговор и > избери съобщения, докоснете

квадратчетата за отметка до съобщенията и след това докоснете , за да препратите

съобщенията.