Microsoft Lumia 550 - Sdílení webových stránek

background image

Sdílení webových stránek
Když najdete zajímavou webovou stránku, můžete ji poslat přátelům e-mailem nebo textovou

zprávou nebo ji zveřejnit v sociálních sítích. Pokud jsou vaši přátelé v okolí, můžete stránku

pomocí funkce NFC snadno sdílet klepnutím telefonů o sebe.
1. Klepněte na možnost Microsoft Edge a přejděte na webovou stránku.

2. Klepněte na možnost > Sdílet a vyberte způsob sdílení.
Sdílení webových stránek funkcí NFC

Během procházení klepněte na možnost > Sdílet > Přiblížit a sdílet (NFC) a dotkněte

se svým telefonem telefonu kamaráda.
Chcete-li zkontrolovat, zda je zapnuta funkce Přiblížit a sdílet (NFC), přejeďte z horního okraje

displeje dolů, klepněte na možnost Veškerá nastavení > Zařízení > NFC a nastavte

možnost Přiblížit a sdílet na hodnotu Zapnuto .
Funkci NFC nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures. Tato funkce nemusí být kompatibilní se

všemi telefony podporujícími technologii NFC.
Druhý telefon musí podporovat funkci NFC. Další informace najdete v uživatelské příručce

k druhému telefonu.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

95