Microsoft Lumia 550 - Práce s aplikací Excel

background image

Práce s aplikací Excel

Kvůli nejnovějším tabulkám nemusíte spěchat do kanceláře. V aplikaci Excel můžete upravovat

stávající tabulky, vytvářet nové a sdílet výsledky své práce na serveru SharePoint.
K úpravám souborů potřebujete účet Microsoft.
Úpravy existujících dokumentů Excel
1.
Klepněte na možnost Excel.

2. Klepněte na možnost

Procházet... a přejděte k souboru Excel, který chcete upravit.

3. Chcete-li přejít na kartu jiného listu, klepněte na název listu ve spodní části.

4. Chcete-li přidat nový list, klepněte na možnost .

Tip: Chcete-li změnit název nebo barvu nového listu, klepněte na název listu.

Aplikace Excel ukládá soubory automaticky, nemusíte to dělat sami. Soubory jsou umístěny

ve službě OneDrive.

Tip: Pokud chcete sešit uložit do telefonu, klepněte na možnost > Uložit, vyberte

místo pro uložení souboru, klepněte na možnost , napište název souboru a klepněte

na možnost .

Vytvoření nového sešitu

Klepněte na možnost Excel > Nová.
Přidání řádku nebo sloupce

V otevřeném souboru klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce a klepněte na možnost

Insert.

Tip: Chcete-li řádek nebo sloupec přesunout, přidržte prst na jeho záhlaví a přetáhněte

ho na nové místo. Řádky a sloupce můžete také vyjímat, kopírovat, mazat, odstraňovat

nebo skrývat. Klepněte na záhlaví a vyberte požadovanou možnost.

Přidání komentáře k buňce

V otevřeném souboru klepněte na možnost > > Kontrola > komentář, napište

komentář a klepněte na možnost Hotovo.

Tip: Chcete-li zobrazit všechny komentáře k listu, klepněte na možnost Zobrazit

komentáře.

Používání filtrů buněk

V otevřeném souboru klepněte na možnost > > Domů > a klepněte na požadovanou

možnost.
Formátování obsahu a okrajů buněk

Klepněte na buňku, klepněte na možnost > > Domů a klepněte na požadovanou

možnost.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

109