Microsoft Lumia 550 - Přidání nebo odstranění e-mailového účtu

background image

Přidání nebo odstranění e-mailového účtu
Pokud pro práci a volný čas používáte různé e-mailové adresy, není to problém – do aplikace

Outlook v telefonu můžete zadat několik různých účtů.
Přidání prvního účtu

Chcete-li si v telefonu nastavit e-mail, musíte být připojeni k internetu.
Pokud jste přihlášeni k účtu Microsoft, bude automaticky přidána schránka aplikace Outlook

spojená s ním.
1. Klepněte na možnost Outlook Pošta.

2. Klepněte na možnost Začít > Přidat účet.

3. Vyberte typ účtu a přihlaste se.

4. Po přidání všech požadovaných účtů klepněte na možnost Můžeme začít.

Tip: Podle typu e-mailového účtu můžete do telefonu synchronizovat i jiné položky než

jen e-maily, například kontakty a kalendář.

Pokud nastavení e-mailu nenajde telefon sám, může pomoci funkce rozšířené nastavení.

Musíte znát typ e-mailového účtu a adresy serverů pro příchozí a odchozí poštu. Tyto

informace získáte u poskytovatele e-mailových služeb.
Chcete-li se o nastavování různých e-mailových účtů dozvědět více, přejděte na stránku

support.microsoft.com a najděte pokyny pro telefony se systémem Windows.
Přidání účtu později

Klepněte na možnost Outlook Pošta > > Účty > Přidat účet, klepněte na typ

účtu a přihlaste se.

Tip: Chcete-li do telefonu přidat pracovní poštu, kontakty a kalendář aplikace Exchange,

vyberte účet Exchange, napište svou pracovní e-mailovou adresu a heslo a klepněte na

možnost Přihlásit se.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

76

background image

Nový účet bude přidán do schránky Přijaté v aplikaci Outlook.
Odstranění účtu

Klepněte na možnost Outlook Pošta > > Účty a klepněte na účet, který chcete

odstranit.
Schránku aplikace Outlook spojenou s účtem Microsoft nelze odebrat. Pokud chcete schránku

přijaté pošty odebrat (například před prodejem telefonu), musíte obnovit tovární nastavení

telefonu. Před restartováním zálohujte veškerý potřebný obsah na svůj účet Microsoft.