Microsoft Lumia 550 - Přidávání a odstraňování kontaktů

background image

Přidávání a odstraňování kontaktů
Berte si přátele s sebou. Telefonní čísla, adresy a další údaje o přátelích můžete ukládat

v aplikaci Lidé.
Přidání kontaktu
1.
Klepněte na možnost Lidé > KONTAKTY > .

2. Pokud jste se přihlásili k několika účtům, vyberte účet, do kterého chcete kontakt uložit.
Kontakt nemůžete uložit pouze do telefonu, vždy je uložen na účet.
3. Vyplňte kontaktní údaje a klepněte na možnost .
Kontakty jsou automaticky zálohovány na účet Microsoft.
Úpravy kontaktů

Klepněte na možnost Lidé > KONTAKTY. Klepněte na kontakt a na možnost a upravte

nebo přidejte údaje, například vyzváněcí tón nebo webovou adresu.

Tip: Pokud máte telefon se dvěma SIM kartami, můžete vybrat SIM kartu, která má být

použita pro volání každému kontaktu. Klepněte na možnost Lidé > KONTAKTY,

klepněte na kontakt a klepněte na možnost SIM 1 nebo SIM 2. Používání dvou SIM karet

nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

Odstraňování kontaktů

Klepněte na možnost Lidé > KONTAKTY. Klepněte na kontakt a klepněte na možnost >

odstranit.
Kontakt bude odstraněn z telefonu i ze služby sociální sítě, kde je uložen (s několika výjimkami

jako je Facebook, Twitter a LinkedIn).

Tip: Pokud chcete rychle odstranit několik kontaktů, klepněte na možnost , klepněte

na políčka u jmen kontaktů a klepněte na možnost .

Filtrování seznamu kontaktů

Pokud kontakty ze sociálních sítí nechcete mít v seznamu kontaktů, můžete je odfiltrovat.

Klepněte na možnost Lidé > KONTAKTY. Klepněte v seznamu kontaktů na možnost >

NASTAVENÍ > Filtrovat seznam kontaktů a klepněte na účty, které chcete zobrazit nebo

skrýt.

Tip: Můžete také odfiltrovat kontakty bez telefonních čísel. Nastavte možnost Skrýt

kontakty bez telefonních čísel na hodnotu Zapnuto .