Microsoft Lumia 550 - Čtení zpráv

background image

Čtení zpráv
Informace o nových zprávách můžete sledovat na úvodní obrazovce.
Zprávy poslané mezi vámi a určitým kontaktem si můžete prohlížet ve vlákně

konverzace.Vlákno může obsahovat textové a multimediální zprávy.

1. Klepněte na možnost Zprávy.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

71

background image

2. Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na konverzaci.

Tip: Chcete-li zabránit tomu, aby upozornění na vaše zprávy náhodně zahlédli na

zamknuté obrazovce cizí lidé, přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na

možnost Veškerá nastavení > Přizpůsobení > Zamykací obrazovka > Zvolte

aplikaci pro zobrazení podrobných informací o stavu. > nic.

Pokud multimediální zprávu nelze otevřít, zkontrolujte zda:
• vaše smlouva s operátorem podporuje multimediální zprávy,
• máte zapnuté datové připojení.Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte na

možnost Veškerá nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Mobilní síť+SIM

a nastavte možnost Datové připojení na hodnotu Zapnuto .

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší

zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu

vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky

některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné

zprávě.
Uložení přílohy

Klepněte na přílohu, například na fotografii, a klepněte na možnost .
Odstranění konverzace

Klepněte na možnost Zprávy > , vyberte konverzaci, kterou chcete odstranit, a klepněte

na možnost .
Odstranění jediné zprávy z konverzace

Klepněte na konverzaci, přidržte zprávu, kterou chcete odstranit, a klepněte na možnost

odstranit.
Odstranění všech zpráv z telefonu

Klepněte na možnost Zprávy > > > Vybrat vše > .