Microsoft Lumia 550 - Odeslání aktuálního místa zprávou

background image

Odeslání aktuálního místa zprávou
Když své přátele pozvete na setkání, můžete jim vybrané místo poslat na mapě.
Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech regionech.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

73

background image

Telefon se může zeptat, zda chcete použít informace o aktuálním místě. Chcete-li používat

tuto funkci, musíte předávání informací povolit.
1. Při psaní textové zprávy klepněte na možnost > Moje poloha.
Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. Podrobnější

informace získáte u poskytovatele služeb.
2. Klepněte na možnost .
Kamarádi dostanou zprávu s odkazem na vaši polohu na mapě.