Microsoft Lumia 550 - Navigace v aplikacích

background image

Navigace v aplikacích

Aplikace vám nabízejí více než vidíte na první pohled. Chcete-li využít více zobrazení aplikace,

přejeďte vlevo. Chcete-li najít další akce, využijte nabídku možností.
Ve většině aplikací můžete do jiného zobrazení přejít přejetím vlevo.

Tip: Mezi zobrazeními můžete přepínat také klepnutím na název karty v horní části

obrazovky.

Hledání dalších možností v aplikacích

Klepněte na možnost nebo .
V nabídce možností najdete další nastavení a akce, které nejsou zobrazeny jako ikony.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

14