Microsoft Lumia 550 - Nastavení přístupu aplikací k informacím

background image

Nastavení přístupu aplikací k informacím
Některé aplikace pracují lépe, když mají přístup k příslušným informacím v telefonu. Příkladem

může být kalendář. V telefonu můžete nastavit, ke kterým informacím mohou aplikace

přistupovat.
1. Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Soukromí.

2. Klepněte na funkci a nastavte, zda k ní mohou aplikace přistupovat.
I když tuto možnost zapnete, můžete některým aplikacím přístup k funkci zakázat.