Microsoft Lumia 550 - Správa reklamního identifikátoru

background image

Správa reklamního identifikátoru
Pro zobrazování relevantnějších reklam umožňuje telefon aplikacím přístup k identifikátorům

reklamy. V telefonu můžete nastavit, zda mohou aplikace přistupovat k identifikátoru reklamy

nebo nikoli.
1. Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Soukromí > Reklamní ID.

2. Nastavte možnost Reklamní ID na hodnotu Zapnuto nebo Vypnuto .

Tip: Pokud vás už určitá reklama zasílaná do telefonu nezajímá, můžete identifikátor

reklamy vynulovat. Klepněte na možnost Resetovat reklamní ID.