Microsoft Lumia 550 - Sledování aktuálních zpráv

background image

Sledování aktuálních zpráv
V telefonu můžete sledovat nejnovější zprávy z oblíbených zdrojů.
1. Klepněte na možnost Zprávy.

2. Chcete-li přidat téma, které vás zajímá, klepněte na možnost > Interests, vyberte

kategorii a klepněte na možnost u tématu, které chcete přidat.

Tip: Chcete-li najít určité téma, klepněte na možnost .

Nyní si můžete články k vybraným tématům číst v zobrazení My News.

Tip: Chcete nejdůležitější témata zobrazovat v seznamu nahoře? Klepněte na možnost

> Interests > My Interests, přidržte prst na možnosti u tématu, které chcete

přesunout, a přetáhněte ho na nové místo.

Některé aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích a oblastech a nemusí mít obsah ve

vašem jazyce.