Microsoft Lumia 550 - Sledování denní aktivity

background image

Sledování denní aktivity
Pomocí čidla pohybu v telefonu můžete sledovat veškerou denní aktivitu, například která místa

navštěvujete či počet kroků za den.
Chcete-li sledovat denní aktivitu, používejte aplikaci Microsoft Health nebo si z obchodu Store

stáhněte jinou kondiční aplikaci a povolte ji využívání dat o pohybu z telefonu. Data o pohybu

nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
1. Chcete-li některým aplikacím, například kondičním, povolit přístup k datům o poloze

a akcelerometru, přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Veškerá

nastavení > Doplňky > Údaje o pohybu Lumia.

2. Nastavte možnost Navštívená místa na hodnotu Zapnuto .
Telefon nyní bude shromažďovat data o navštívených místech a absolvovaných trasách.
Některé aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích a oblastech a nemusí mít obsah ve

vašem jazyce.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

107