Microsoft Lumia 550 - Poslouchání rádia FM

background image

Poslouchání rádia FM
Oblíbené rozhlasové stanice můžete poslouchat i na cestách.
Aplikaci FM rádio nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží

jako anténa.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

101

background image

Náhlavní soupravy mohou být prodány samostatně.
1. Klepněte na možnost Rádio FM.

2. Pro zahájení přehrávání klepněte na možnost .
Přepnutí na další nebo předchozí stanici

Přejeďte vlevo nebo vpravo po panelu frekvencí.
Poslech rádia přes reproduktor

Klepněte na možnost > přepnout na reproduktor. Náhlavní souprava musí být stále

připojena k telefonu.
Ukončení aplikace Rádio FM

Pro ukončení přehrávání klepněte na možnost . Chcete-li aplikaci ukončit, klepněte na

tlačítko Zpět .