Microsoft Lumia 550 - Vytváření seznamů skladeb

background image

Vytváření seznamů skladeb
Skladby si můžete uspořádat do seznamů a poslouchat pak hudbu podle aktuální nálady.
1. Klepněte na možnost Hudba Groove > > seznamy stop.

2. Klepněte na možnost Nový seznam stop a napište název seznamu skladeb.

3. Chcete-li do nového seznamu přidat skladbu, přidržte skladbu, klepněte na možnost Přidat

do seznamu a vyberte seznam skladeb.

Tip: Hudbu do seznamů skladeb můžete kupovat na webu Store.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

98