Microsoft Lumia 550 - Přidání existujícího účtu Microsoft do telefonu

background image

Přidání existujícího účtu Microsoft do telefonu
Pokud jste se k účtu Microsoft nepřihlásili při prvním spuštění, můžete účet do telefonu přidat

později a do všech zařízení snadno získávat data a nastavení.
1. Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Účty > Váš e-mail a účty > Místo toho se přihlaste pomocí účtu Microsoft..

2. Přihlaste se k účtu Microsoft s existujícím uživatelským jménem a heslem.

Tip: Přihlásit se můžete také pomocí telefonního čísla a hesla k existujícímu účtu

Microsoft.

3. Vyberte, jak chcete získat jednorázový ověřovací kód.
Pro potvrzení identity je nutný ověřovací kód. Váš účet i osobní údaje jsou v bezpečí, i když

někdo zjistí vaše heslo. Takový člověk totiž nemá přístup k druhému zařízení nebo e-mailové

adrese, na která přichází ověřovací kód.
4. Na vyzvání zadejte svou e-mailovou adresu nebo poslední čtyři číslice telefonního čísla.

5. Jakmile obdržíte kód, zadejte ho.

Tip: Když kód obdržíte zprávou, zobrazí telefon na chvíli upozornění na zprávu. Chcete-

li zprávu otevřít, klepněte na upozornění. Pokud již upozornění nevidíte, přejeďte

z horního okraje displeje dolů, zobrazte zprávu v centru akcí a klepněte na ni. Chcete-li

se vrátit na obrazovku pro zadání kódu, přidržte tlačítko Zpět a klepněte na

požadovanou obrazovku.