Microsoft Lumia 550 - Snadnější využívání telefonu

background image

Snadnější využívání telefonu
Zvětšte si písmo a přehlédnete obrazovku snadněji. Telefon můžete používat i s textovým

telefonem.
Změna velikosti písma
1.
Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Usnadnění přístupu.

2. Klepněte na možnost Další možnosti a přetáhněte posuvník Změna měřítka textu.
Zapnutí vysokého kontrastu

Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Usnadnění přístupu > Vysoký kontrast a nastavte možnost Vysoký kontrast na hodnotu

Zapnuto .
Zvětšení obrazovky

Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Usnadnění přístupu > Lupa a nastavte možnost Lupa obrazovky na hodnotu Zapnuto .

Chcete-li zvětšit obrazovku, poklepejte dvěma prsty na displej. Když používáte funkci lupy,

můžete obrazovkou pohybovat pomocí dvou prstů. Chcete-li zvětšení ukončit, poklepejte

dvěma prsty na displej.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

41

background image

Používání telefonu s textovým telefonem TTY/TDD

Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Usnadnění přístupu > Další možnosti a nastavte možnost Režim pro neslyšící na hodnotu

Úplný.
Dostupné režimy TTY/TDD se mohou u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.