Microsoft Lumia 550 - Funkce pro dvě SIM karty

background image

Funkce pro dvě SIM karty
Nechcete, aby se vám práce pletla do volného času? Nebo máte na jedné SIM kartě levnější

datové připojení? V telefonu na dvě SIM karty můžete obě SIM karty používat současně.
Používání dvou SIM karet nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Telefon zobrazuje stav sítě pro každou SIM kartu samostatně.
SIM kartu, kterou chcete použít, můžete vybrat na úvodní obrazovce. Chcete-li například volat

nebo zkontrolovat zprávy, stačí klepnout na dlaždici SIM1 nebo SIM2. Pokud dáváte přednost

jedné dlaždici, můžete je propojit. Když jsou dlaždice propojeny, můžete mezi oběma SIM

kartami rychle přepínat i při volání.
Pokud víte, že budete pro určitý kontakt vždy preferovat určitou SIM kartu, například služební

SIM kartu pro hovory s kolegou, můžete v okně Lidé nastavit předvolby SIM karet.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

55

background image

Když telefon nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta

aktivní, například při hovoru, nemusí být druhá karta k dispozici.

Tip: Chcete si být jisti, že nepřijdete o hovor na jednu SIM kartu, zatímco hovoříte přes

druhou? Pomocí funkce Chytrá duální SIM můžete obě SIM karty nastavit tak, aby

přesměrovávaly hovory mezi sebou nebo na jiný telefon. Informace o dostupnosti této

funkce získáte u svého poskytovatele síťových služeb.