Microsoft Lumia 550 - Přepínání mezi zobrazeními kalendáře

background image

Přepínání mezi zobrazeními kalendáře
Kalendář si můžete prohlížet v různých zobrazeních – například jako podrobný plán na den či

přehled celého měsíce.
1. Klepněte na možnost Outlook Kalendář > .

2. Chcete-li zobrazit denní plán po jednotlivých hodinách, klepněte na možnost .

3. Chcete-li zobrazit plán na celý týden, klepněte na možnost .

4. Chcete-li zobrazovat pouze dny s existujícími událostmi, klepněte na možnost .

5. Chcete-li se vrátit k zobrazení dneška, klepněte na možnost .
Zapnutí nebo vypnutí zobrazování čísel týdnů

Klepněte na možnost Outlook Kalendář > > Nastavení > Nastavení kalendáře

a klepnutím na možnost otevřete nabídku čísla týdne a klepněte na požadovanou možnost.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

54