Microsoft Lumia 550 - Ruční změna data a času

background image

Čas a jazyk > Datum a čas.

2. Přepněte možnost Nastavovat datum a čas automaticky na hodnotu Vypnuto

a upravte datum a čas.

3. Nastavte možnost Automaticky nastavit časové pásmo na hodnotu Vypnuto a změňte

nastavení možnosti Časové pásmo.

Tip: Chcete-li změnit způsob zobrazování data, přejeďte z horního okraje displeje dolů,

klepněte na možnost Veškerá nastavení > Čas a jazyk > Oblast > Místní

formát, vyberte svou oblast a restartujte telefon.

Změna času na 24hodinový formát

Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Čas a jazyk > Datum a čas. Nastavte možnost 24hodinový formát na hodnotu Zapnuto

.

Automatické aktualizace data a času

Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Čas a jazyk > Datum a čas. Nastavte možnost Nastavovat datum a čas automaticky na

hodnotu Zapnuto .
Automatická změna časového pásma při cestě do zahraničí

Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Čas a jazyk > Datum a čas. Nastavte možnost Automaticky nastavit časové pásmo na

hodnotu Zapnuto .