Microsoft Lumia 550 - Přepnutí telefonu do tichého režimu

background image

Přepnutí telefonu do tichého režimu
Když zapnete tichý režim, jsou vypnuty všechny vyzváněcí tóny a upozornění. Tento režim

používejte například v kině nebo na jednání.
1. Stisknutím tlačítka hlasitosti na straně telefonu zobrazte ovladač hlasitosti a klepněte na

možnost .

2. Pro přepnutí do tichého režimu klepněte na možnost .
Zapnutí tichého režimu nemá vliv na upozornění. Pokud si chcete odpočinout, zkontrolujte,

zda nemáte nastavena upozornění nebo telefon vypněte.
Tichý režim neovlivňuje například média a aplikace, můžete tedy například stále poslouchat

hudbu.

Tip: Nechcete telefon ponechat v tichém režimu, ale nemůžete přijímat hovory? Chcete-

li příchozí hovor umlčet, stiskněte tlačítko ztlumení hlasitosti.

Vypnutí tichého režimu

Stiskněte tlačítko hlasitosti na straně telefonu, klepněte na možnost a na ovladači hlasitosti

nastavte požadovanou hlasitost.
Vypnutí vibrací

Pokud nechcete, aby telefon vibroval, stiskněte tlačítko hlasitosti na straně telefonu a klepněte

na možnost > Vibrace zapnuty.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

40