Microsoft Lumia 550 - Vytvoření bezpečné a zábavné úvodní obrazovky pro děti

background image

Vytvoření bezpečné a zábavné úvodní obrazovky pro děti
Některé aplikace v telefonu můžete dát na hraní dětem, aniž byste se museli bát, že vám

smažou služební e-maily, nakoupí něco na webu nebo budou dělat cokoli jiného, co nemají.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

38

background image

Vybrané aplikace, hry a další dětmi oblíbené položky jim můžete umístit na vlastní úvodní

obrazovku.

1. Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Účty > Dětský koutek.

2. Klepněte na možnost další a vyberte obsah, který smějí používat děti. Postupujte podle

pokynů. Pokud chcete zajistit, aby vaše dítě nemělo přístup k vaší vlastní úvodní obrazovce,

můžete nastavit přihlašovací kód PIN.
V části Dětský koutek není k dispozici aplikace Microsoft Edge, a proto si nemusíte dělat

starosti s tím, které weby vaše děti navštěvují.
Přechod na vlastní úvodní obrazovku

Dvakrát stiskněte vypínač a přejeďte po zamknutém displeji nahoru. Pokud jste nastavili

přihlašovací kód PIN, napište ho.
Návrat na dětskou úvodní obrazovku

Na zamknuté vlastní obrazovce přejeďte vlevo a na zamknuté dětské obrazovce přejeďte

nahoru.
Vypnutí dětské úvodní obrazovky

Přejeďte na vlastní úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost Veškerá

nastavení > Účty > Dětský koutek a nastavte možnost Dětský koutek na hodnotu

Vypnuto .