Microsoft Lumia 550 - Změna nastavení obrazovky Rychlý přehled v telefonu

background image

Změna nastavení obrazovky Rychlý přehled v telefonu
Na obrazovce Rychlý přehled můžete snadno zkontrolovat čas a další obsah i v době, kdy je

displej v pohotovostním režimu.
Některá nastavení obrazovky rychlý přehled nepodporují všechny telefony.
1. Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Doplňky > Obrazovka Rychlého přehledu.

2. Nastavte možnost Režim na hodnotu Vždy zapnuto.
Přidání fotografie na pozadí obrazovky Rychlý přehled

Pokud jste nastavili fotografii na pozadí zamknuté obrazovky, můžete ji nastavit tak, aby se

zobrazovala i na obrazovce Rychlý přehled. Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte

na možnost Veškerá nastavení > Doplňky > Obrazovka Rychlého přehledu a nastavte

možnost Fotografie na pozadí na hodnotu .
Zapnutí nočního režimu

Přejeďte z horní strany displeje dolů, klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Doplňky > Obrazovka Rychlého přehledu a podle potřeby změňte nastavení Noční

režim. Nejprve vyberte barvu textu nebo nastavte úplné skrytí obrazovky Rychlý přehled na

určitou dobu. Poté nastavte dobu, po kterou má fungovat noční režim.