Microsoft Lumia 550 - Kontrola upozornění v telefonu

background image

Kontrola upozornění v telefonu
K rychlé kontrole upozornění, změně některých nastavení nebo přidávání zástupců aplikací

slouží centrum akcí, které lze otevřít z horní části obrazovky.
Ikona upozornění ukazuje, že máte nepřečtená upozornění.

1. Přejeďte z horního okraje displeje dolů.

Tip: Chcete-li zobrazit další zástupce, klepněte na možnost Rozbalit.

© 2016 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

24

background image

Možnosti na této obrazovce:

Zobrazení nepřijatých hovorů a nedávných nepřečtených e-mailů a zpráv

Kontrola upozornění, například aktualizací dostupných ve službě Store

Rychlé vyřizování upozornění i bez spouštění aplikace. Například na textovou zprávu

můžete odpovědět přímo z centra akcí.

Otevírání aplikací

Rychlý přechod ke všem nastavením

Klepnutím na zástupce můžete snadno zapínat a vypínat některé funkce. Po přidržení

zástupce můžete také změnit nastavení některých funkcí, například Wi-Fi.

2. Chcete-li nabídku zavřít, přejeďte ze spodní části displeje nahoru.
Odstranění upozornění

Přejeďte po upozornění doprava.
Přizpůsobení akčního centra

Přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost Veškerá nastavení >

Systém > Oznámení a akce. Chcete-li zástupce změnit, klepněte na zástupce a na

požadovanou aplikaci. Můžete také nastavit, jaká upozornění chcete přijímat a jak.