Microsoft Lumia 550 - Tilbage-, start- og søgetaster

background image

Tilbage-, start- og søgetaster

Tilbage-, start- og søgetasterne hjælper dig med at navigere på telefonen.

• Du kan se, hvilke apps der er åbne, ved at trykke på og holde tilbagetasten . Hvis du vil

skifte til en anden app, skal du trykke på den ønskede app. Hvis du vil lukke en app, skal

du trykke på øverst til højre i appen.

• Hvis du vil gå tilbage til det forrige skærmbillede, skal du trykke på tilbagetasten . Din

telefon husker alle de apps og websteder, du har besøgt siden sidste gang, hvor skærmen

blev låst.

• Tryk på starttasten for at gå til startskærmen. Den app, du brugte, forbliver åben i

baggrunden.

• Hvis din telefon har en stor skærm, kan du bringe handlingscenteret tættere på din

tommelfinger. Det gør du ved at trykke på og holde starttasten . Skærmen skifter

automatisk tilbage til normal visning.

• Hvis du vil søge på internettet eller efter elementer på din telefon, skal du trykke på

søgetasten .

© 2016 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

17

background image

• Hvis din telefon har Cortana, kan du styre din telefon med stemmen. Tryk på og hold

søgetasten , og sig det, du vil gøre. Hvis du vil ændre indstillingerne for Cortana eller

bruge andre Cortana-funktioner, skal du trykke på søgetasten .
Cortana er ikke tilgængelig i alle områder og på alle sprog. Du kan få oplysninger om de

understøttede områder og sprog på www.microsoft.com/mobile/support/

cortanaregions.

• Du kan slå vibration til eller fra for disse taster ved at stryge nedad fra toppen af skærmen,

trykke på Alle indstillinger > Ekstra > Touch, og slå Vibrer, når jeg trykker på

navigationstasterne. til eller fra . Hvis du ændrer vibrationsindstillingen for

indgående opkald, påvirker det ikke tasternes vibration.