Microsoft Lumia 550 - Sæt din telefon i lydløs tilstand

background image

Sæt din telefon i lydløs tilstand
Når du aktiverer lydløs tilstand, bliver alle ringetoner og signaler slået fra. Du kan bruge denne

tilstand, når du f.eks. er i biografen eller til et møde.
1. Tryk på lydstyrketasten på siden af telefonen for at se statuslinjen for lydstyrken, og tryk på

.

2. Skift til lydløs tilstand ved at trykke på .
Det påvirker ikke dine alarmer, når du slår lydløs tilstand til. Hvis du vil hvile dig, så sørg for,

at du ikke har nogen aktive alarmer, eller sluk telefonen.
Lydløs tilstand påvirker heller ikke dine medier og apps, så du kan stadig f.eks. høre musik.

Tip! Kan du ikke besvare opkald lige nu? Og vil du ikke have telefonen i lydløs tilstand?

Så kan du slå lyden fra for indgående opkald ved at trykke på lydstyrke ned-tasten.

Slå lydløs tilstand fra

Tryk på en lydstyrketast på siden af telefonen. Tryk på , og vælg den ønskede lydstyrke på

statuslinjen for lydstyrke.
Slå vibration fra

Hvis din telefon ikke skal vibrere, skal du trykke på en lydstyrketast på siden af telefonen og

trykke på > Vibrering til.