Microsoft Lumia 550 - Skift indstillinger for overbliksskærmen

background image

Skift indstillinger for overbliksskærmen
På overbliksskærmen kan du nemt tjekke, hvad klokken er, og se andet indhold, selvom om

skærmen er på standby.
Nogle af indstillingerne for overbliksskærmen understøttes ikke af alle telefoner.
1. Stryg nedad fra toppen af skærmen, og tryk på Alle indstillinger > Ekstra >

Overbliksskærm.

2. Indstil Tilstand til Altid til.
Føj et baggrundsfoto til overbliksskærmen

Hvis du har valgt et baggrundsfoto til låseskærmen, kan du også bruge det til

overbliksskærmen. Stryg nedad fra toppen af skærmen, tryk på Alle indstillinger >

Ekstra > Overbliksskærm, og slå Baggrundsfoto til .
Slå aftentilstand til

Stryg nedad fra toppen af skærmen, tryk på Alle indstillinger > Ekstra >

Overbliksskærm, og vælg den ønskede indstilling for Nattilstand. Vælg først farven til

teksten på overbliksskærmen. Eller vælg, at overbliksskærmen skal skjules helt i en bestemt

periode. Angiv derefter den tidsperiode, hvor nattilstand skal være slået til.