Microsoft Lumia 550 - Tilføj et skriftsprog

background image

Tilføj et skriftsprog
Du kan føje flere skriftsprog til tastaturet og skifte mellem sprogene, når du skriver.
1. Stryg nedad fra toppen af skærmen, og tryk på Alle indstillinger > Klokkeslæt og

sprog > Tastatur > Tilføj tastaturer.

2. Vælg det sprog, du vil skrive på, og tryk på .

Tip! Hvis du vil fjerne et forudinstalleret tastatur, skal du trykke på det sprog, du ikke vil

bruge, og holde det nede. Tryk derefter på fjern.
Tip! Hvis du vil føje et sprog til din telefon, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen

og trykke på Alle indstillinger > Klokkeslæt og sprog > Sprog > Tilføj

sprog. Hvis du vil fjerne et sprog, skal du trykke på det sprog, du vil fjerne, og holde det

nede. Tryk derefter på Fjern.

Skift mellem sprogene, mens du skriver

Stryg til venstre eller højre på mellemrumstasten, indtil det ønskede sprog vises.

Tastaturlayoutet og ordforslagene ændres i overensstemmelse med det valgte sprog.

© 2016 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

52