Microsoft Lumia 550 - Få hjælp til at bruge telefonen

background image

Få hjælp til at bruge telefonen
Du kan gøre skrifttyperne større og elementerne på skærmen mere synlige. Du kan også bruge

telefonen med en teleskrivemaskine (TTY/TDD).
Skift skrifttypestørrelsen
1.
Stryg nedad fra toppen af skærmen, og tryk på Alle indstillinger > Øget

tilgængelighed.

2. Tryk på Flere indstillinger, og træk skyderen Tekstskalering.
Slå høj kontrast til

Stryg nedad fra toppen af skærmen, tryk på Alle indstillinger > Øget

tilgængelighed > Høj kontrast, og indstil Stor kontrast til Til .
Forstør skærmbilledet

Stryg nedad fra toppen af skærmen, tryk på Alle indstillinger > Øget

tilgængelighed > Forstørrelsesglas, og indstil Skærmforstørrelse til Til . Dobbelttryk på

skærmen med 2 fingre for at forstørre skærmen. Når du anvender forstørrelsesglasset, skal

du bruge 2 fingre til at flytte rundt på skærmen. Dobbelttryk på skærmen med 2 fingre for at

annullere forstørrelsen.

© 2016 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes.

44

background image

Brug telefonen med en TTY/TDD

Stryg nedad fra toppen af skærmen, tryk på Alle indstillinger > Øget

tilgængelighed > Flere indstillinger, og indstil TTY-tilstand til Fuld.
De tilgængelige TTY/TDD-tilstande kan variere afhængigt af din netværksudbyder.