Microsoft Lumia 550 - Koputuse kasutamine

background image

Koputuse kasutamine
Ühe kõne ajal teisele kõnele vastamine? Koputus võimaldab kõnele vastata või kõne ootele

jätta.
Esimese kõne ootele jätmine ja uuele kõnele vastamine

Puudutage valikut Vasta.
Esimese kõne lõpetamine ja uuele kõnele vastamine

Puudutage valikut Lõpeta kõne ja vasta.
Uue kõne eiramine

Puudutage valikut Eira.
Ühe kõne ootelejätmine ja uue kõne tegemine

Puudutage valikuid Ootele > Lisa kõne ja helistage soovitud inimesele.
Kõnede vahel lülitamine

Puudutage valikut Puudutage vahetamiseks.
Koputuse väljalülitamine

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid Kõik sätted > Lisad >

Võrguteenused. Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, puudutage soovitud SIM-kaarti.

Määrake sätte Koputus väärtuseks Väljas .