Microsoft Lumia 550 - Interneti-ühenduste määramine

background image

Interneti-ühenduste määramine

Kui tasute võrguteenuse pakkujale kasutuspõhiselt, saate andmesidekulusid vähendada,

muutes Wi-Fi ja mobiilse andmeside sätteid. Saate kasutada rändlusel ja koduriigis olles

erinevaid sätteid.

NB! Wi-Fi-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimine

vähendab teie andmetele volitamata juurdepääsu ohtu.

Üldjuhul on Wi-Fi-ühendus mobiilandmesideühendusest kiirem ja odavam. Kui saadaval on

nii Wi-Fi- kui ka mobiilandmesideühendus, kasutab teie telefon Wi-Fi-ühendust.
1. Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage pikalt valikut Wi-Fi.

2. Muutke sätte Wi-Fi-võrgud olekuks Sees .

3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.
Mobiilandmesideühenduse kasutamine

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted > Tava- ja

raadiovõrk > Mobiilside ja SIM-kaart ja valige suvandi Andmeühendus sätteks Sees .
Mobiilandmesideühenduse kasutamine rändluse ajal

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid Kõik sätted > Tava-

ja raadiovõrk > Mobiilside ja SIM-kaart. Seejärel valige suvandi Andmerändluse

suvandid seadeks kasuta rändlust.
Interneti-ühenduse loomine rändluse ajal (eriti välismaal olles) võib andmesidetasusid oluliselt

suurendada.

Näpunäide. Andmekasutuse jälgimiseks libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja

puudutage valikuid Kõik sätted > Tava- ja raadiovõrk > Andmekasutus.