Microsoft Lumia 550 - Töötamine rakendusega PowerPoint

background image

Töötamine rakendusega PowerPoint

PowerPointi kasutades saate oma esitlust teel koosolekule viimistleda.
Failide muutmiseks on teil vaja Microsofti kontot.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

110

background image

Olemasoleva esitluse muutmine
1.
Puudutage valikut PowerPoint.

2. Puudutage valikut

Sirvi... ja sirvige PowerPointi failini, mida soovite muuta.

3. Slaidide sirvimiseks libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale.

Näpunäide. Kindla slaidi avamiseks puudutage slaidi pisipilti.

4. Slaidi lisamiseks puudutage valikut .

Näpunäide. Vaate suurendamiseks või vähendamiseks viige sõrmed lahku või kokku.

PowerPoint salvestab teie failid automaatselt, nii et teil pole vaja seda ise teha. Leiate oma

failid teenusest OneDrive.

Näpunäide. Dokumendi salvestamiseks telefoni puudutage valikut > Salvesta, valige

faili asukoht, puudutage valikut , sisestage faili nimi ja puudutage valikut .

Uue esitluse loomine

Puudutage valikut PowerPoint > Uus.
Fondi muutmine või täpploendite lisamine

Puudutage avatud failis valikuid > > Avaleht ja seejärel soovitud suvandit.
Tabeli, pildi või muu üksuse sisestamine

Puudutage avatud failis valikuid > > Insert ja soovitud suvandit.
Taustateema valimine

Puudutage avatud failis valikuid > > Kujundus ja valige teema.
Slaidide järjestamine

Puudutage pikalt teisaldatava slaidi pisipilti ja lohistage see uude kohta.

Näpunäide. Avatud slaidi lõikamiseks, kopeerimiseks, kleepimiseks, duplitseerimiseks,

kustutamiseks või peitmiseks puudutage esiletõstetud pisipilti ja valige soovitud

tegevus.

Slaidile märkmete lisamine

Puudutage valikut .
Esitluse kuvamine slaidiseansina

Slaidiseansi käivitamiseks puudutage avatud failis valikut . Muude slaidiseansi suvandite

kuvamiseks puudutage valikuid > > Slaidiseanss. Slaidiseansi peatamiseks puudutage

ekraani ülaosa ja seejärel valikut .

Näpunäide. Slaidi kindlate osade esiletoomiseks puudutage pikalt slaidi. Seejärel saate

nihutada slaidil kuvatud punast täppi.