Microsoft Lumia 550 - Kirjutamiskeele lisamine

background image

Kirjutamiskeele lisamine
Soovi korral saate klaviatuurile lisada veel sisestuskeeli ja kirjutamise ajal keelt vahetada.
1. Libistage sõrmega ekraanil ülevalt alla ja puudutage valikut Kõik sätted > Kellaaeg

ja keel > Klaviatuur > Lisa klaviatuure.

2. Valige keeled, milles soovite kirjutada, ja puudutage valikut .

Näpunäide. Eelinstallitud klaviatuuri eemaldamiseks puudutage pikalt eemaldatavat

keelt ja valige eemalda.
Näpunäide. Keele lisamiseks telefoni libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja

puudutage valikuid Kõik sätted > Kellaaeg ja keel > Keel > Lisa keeli. Keele

eemaldamiseks puudutage pikalt keelt, mille soovite eemaldada, ja puudutage valikut

Eemalda.

Kirjutamise ajal keele vahetamine

Libistage sõrme tühikul vasakule või paremale, kuni kuvatakse keel, milles soovite kirjutada.

Klahvipaigutus ja sõnasoovitused sõltuvad valitud keelest.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

52