Microsoft Lumia 550 - Kuvatava klaviatuuri kasutamine

background image

Kuvatava klaviatuuri kasutamine
Kuvatava klaviatuuri abil kirjutamine on lihtne. Klaviatuuri saate kasutada nii püst- kui ka

rõhtpaigutusrežiimis. Sõnumite kirjutamiseks puudutage tähti või libistage ekraanil sõrmega

üle tähtede.
Puudutage tekstivälja.
1

Märgiklahvid

2

Tõstuklahv

3

Kursorijuhik

4

Numbri- ja sümboliklahv

5

Emotikoniklahv

6

Komaklahv

7

Tühikuklahv

8

Sisestusklahv

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

48

background image

9

Tagasilükkeklahv

Klaviatuuri paigutus võib erinevates rakendustes ja keeltes erineda.
Teksti kirjutamiseks sõrme ekraanil libistamine

Libistage sõrmega alates sõna esimesest tähest ja tõmmake tee ühest tähest teiseni. Pärast

viimast tähte tõstke sõrm ekraanilt. Jätkamiseks jätkake sõrmega libistamist ilma tühikuklahvi

puudutamata. Telefon lisab tühikud.
Kõik keeled pole toetatud.

Suur- ja väiketähtede vahel ümberlülitamine

Puudutage tõstuklahvi. Suurtäheluku sisselülitamiseks topeltpuudutage klahvi. Tavarežiimi

tagasipöördumiseks puudutage uuesti tõstuklahvi.
Numbri või erimärgi sisestamine

Puudutage numbri- ja sümboliklahvi. Muude erimärgiklahvide kuvamiseks puudutage valikut

. Mõne erimärgiklahvi abil saab valida rohkem sümboleid. Muude sümbolite kuvamiseks

puudutage sümbolit või erimärki ja hoidke sõrme selle peal.

Näpunäide. Numbri või erimärgi kiireks sisestamiseks libistage sõrm numbri- ja

sümboliklahvi all hoides soovitud märgile ja tõstke seejärel sõrm ekraanilt.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

49

background image

Näpunäide. Lause lõppu punkti lisamiseks ja uue lause alustamiseks puudutage

tühikuklahvi kaks korda.

Teksti kopeerimine ja kleepimine

Puudutage sõna, lohistage kopeeritava lõigu esiletõstmiseks sõna ees ja taga olevaid ringe

ning sõltuvalt rakendusest puudutage seejärel valikut Kopeeri või . Teksti kleepimiseks

valige sõltuvalt rakendusest Kleebi või .
Märgile diakriitiku lisamine

Puudutage pikalt soovitud märki ja seejärel puudutage diakriitikut või diakriitikuga märki, kui

teie klaviatuur seda toetab.
Märgi kustutamine

Puudutage tagasilükkeklahvi.
Kirjutamiskeele vahetamine

Libistage sõrme tühikul vasakule või paremale, kuni kuvatakse keel, milles soovite kirjutada.

Näpunäide. Kui klaviatuuril on keeleklahv (mis asub numbrite ja sümbolite ning

komaklahvi vahel), siis puudutage seda.

Kursori liigutamine kursorijuhikuga

Kursori liigutamiseks ühe märgi või rea pealt teisele, puudutage pikalt kursorijuhikut ja

lohistage soovitud suunas.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

50