Microsoft Lumia 550 - Helitugevuse muutmine

background image

Helitugevuse muutmine
Kui te ei kuule kärarikkas keskkonnas telefoni helinat või helin on liiga vali, saate helitugevust

vastavalt soovile reguleerida.
Kasutage telefoni küljel olevaid helitugevuse nuppe. Maksimaalne helitugevuse tase on 10.
Kui ühendatud on kõrvaklapid, juhivad helitugevusnupud nii helina kui ka meediumisisu

helitugevust. Maksimaalne helitugevuse tase on 30.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

26

background image

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada.

Ärge ühendage heliliidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse

heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.
Meediumifailide ja rakenduste helitugevuse muutmine

Helitugevuse olekuriba kuvamiseks vajutage telefoni küljel olevat helitugevusnuppu,

puudutage valikut ning seejärel meediumifailide ja rakenduste helitugevusriba, et määrata

soovitud helitugevus. Maksimaalne helitugevuse tase on 30.

Hääletu režiimi sisselülitamine

Vajutage telefoni küljel olevat helitugevusnuppu, puudutage helitugevuse olekuribal valikut

ja valikut . Hääletu režiimi väljalülitamiseks määrake helitugevuse olekuribal soovitud

helitugevus.
Hääletu režiimi sisselülitamine ei mõjuta teie märguandeid. Kui soovite vaikust, veenduge, et

märguanded oleksid välja lülitatud, või lülitage telefon välja.

Näpunäide. Kas te ei soovi hääletut režiimi sisse lülitada, kuid ei saa praegu vastata?

Saabuva kõne vaigistamiseks vajutage helitugevuse vähendamise klahvi.

Värina sisselülitamine

Kui soovite, et telefon väriseks, vajutage telefoni küljel olevat helitugevusnuppu, seejärel

puudutage helitugevuse olekuribal valikut ja valikut Värin väljas. Värina väljalülitamiseks

puudutage valikuid Värin sees.

Näpunäide. Muude helisätete muutmiseks libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja

puudutage valikuid Kõik sätted > Isikupärastamine > Helid.
Näpunäide. Tagasiliikumise, avakuva- ja otsinguklahvi värina sisse- või väljalülitamiseks

libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted >

Lisad > Puudutus ja lülitage suvand Vibreeri, kui puudutan navigeerimisklahve. sisse

või välja . Värinaseade muutmine sissetulevate kõnede jaoks ei mõjuta klahvide

värinat.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

27