Microsoft Lumia 550 - Seadme nime muutmine

background image

Seadme nime muutmine
Saate muuta oma telefoni nime, et see oleks muude seadmetega Bluetoothi kaudu ühenduse

loomisel hõlpsasti äratuntav.
1. Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid Kõik sätted >

Süsteem > Teave > Muuda nime.

2. Valige vaikenime asemel soovitud nimi. Vaikenimi on tavaliselt Windows Phone.
Teie telefoni Bluetooth-teenuses kuvatav nimi on sama mis seadme nimi.