Microsoft Lumia 550 - Telefoni seadmine auto juhtimise režiimi

background image

Telefoni seadmine auto juhtimise režiimi
Auto juhtimise režiim minimeerib sõitmise ajal tähelepanu kõrvale juhtivaid elemente ja laseb

teil keskenduda sõitmisele.
1. Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid Kõik sätted >

Süsteem > Sõidurežiim > Edasi.

2. Telefoni seadmiseks kõnesid eirama määrake seade Eira kõnesid väärtuseks Sees .

Telefoni seadmiseks tekstsõnumeid eirama määrake seade Eira sõnumeid väärtuseks Sees

.

3. Puudutage valikut Edasi.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

121

background image

4. Automaatse tekstsõnumi, mis kirjeldab, miks te ei saa vastata, saatmiseks, kui keegi helistab

või saadab teile tekstsõnumi, määrake seade Kõnedele sõnumiga vastamine või Sõnumitele

sõnumiga vastamine või mõlema olekuks Sees . Sõnumi redigeerimiseks puudutage

tekstivälja.

5. Valige Edasi > Lisa seade ja seejärel Bluetooth-seade, millega telefoni sõidu ajaks ühendate

(näiteks peakomplekt).
Auto juhtimise režiim käivitub automaatselt, kui telefon ja lisatud Bluetooth-seade loovad

ühenduse.