Microsoft Lumia 550 - Andmete varundamine ja taastamine telefonis

background image

Andmete varundamine ja taastamine telefonis
Õnnetusi ikka juhtub – seega määrake oma telefon sätteid (näiteks avakuva paigutus) ja muud

sisu Microsofti kontole varundama.
Telefoni sisu varundamiseks vajate Microsofti kontot. Kui olete oma Microsofti konto

seadistanud, varundatakse teie kontaktid ja kalendrisündmused automaatselt ning neid

hoitakse teie Microsofti kontoga sünkroonituna. Ühtlasi saate seadistada telefoni varundama

automaatselt ka järgmisi üksusi.
• Rakenduste loend
• Fotod
• Eelistatud sätted
• Kontod
• Paroolid
• Tekstsõnumid
1. Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid Kõik sätted >

Värskendamine ja turvalisus > Varundus.

2. Kui palutakse, siis logige sisse oma Microsofti kontosse.

3. Valige, mida ja kuidas soovite varundada. Videote või parima kvaliteediga fotode

automaatseks varundamiseks OneDrive'i on teil vaja Wi-Fi-ühendust.
Kui varukoopia ei sisalda kõiki allalaaditud rakendusi, saate need teenuse Pood kaudu uuesti

alla laadida, kui rakendus on saadaval. Pood jätab ostetud rakendused meelde, nii et te ei pea

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

122

background image

nende eest uuesti maksma. Rakenduda võivad andmeedastuse tasud. Lisateabe saamiseks

võtke ühendust võrguteenusepakkujaga.
Teie telefoni varukoopiaid ei kuvata OneDrive'i põhivaates, kuid leiate need OneDrive'i

sätetest. Vaadake siit people.live.com varundatud kontakte ja calendar.live.com

kalendrisündmusi.
Lisateavet OneDrive'i andmete turvalisuse kohta leiate lehelt windows.microsoft.com/en-

gb/onedrive/security.
Muu sisu (nt muusika) varundamiseks ühendage telefon arvutiga ja järgige arvutiekraanil

kuvatavaid juhiseid. Teil on kaks võimalust: kas sünkroonida sisu töölauarakenduse Phone

Companion abil telefoni ja arvuti vahel või lohistada sisu telefonist arvutisse arvuti failihalduris

(nt Windows Explorer).
Pildistatud fotode varundamine OneDrive'i

Puudutage valikuid Fotod > , valige üleslaaditavad fotod või albumid, puudutage

valikuid > OneDrive, valige fotode üleslaadimise koht ja seejärel puudutage valikut .
Varundatud fotode vaatamiseks logige OneDrive'i mis tahes seadme kaudu sisse ja vaadake

kausta, kuhu fotod salvestasite.
Muusika varundamine OneDrive'i

Puudutage valikuid OneDrive > > See seade, valige muusikafail ja seejärel puudutage

valikut .
Varundatud andmete taastamine

Varundatud andmed saate taastada pärast telefoni tarkvara lähtestamist või värskendamist

või uue telefoni seadistamisel. Logige oma telefonis Microsofti kontole sisse ja järgige telefoni

ekraanil kuvatavaid juhiseid. Telefoni lähtestamiseks libistage sõrme ekraani ülaosast

allapoole ja puudutage valikuid Kõik sätted > Süsteem > Teave > Lähtesta telefon.

Lähtestamine taastab algseaded ja kustutab telefonist kogu teie isikliku sisu, ent te saate

varundatud andmed pärast Microsofti kontole sisselogimist taastada.