Microsoft Lumia 550 - Lukus telefoni kasutamine

background image

Lukus telefoni kasutamine
Kui telefon on lukustatud, saate kasutada selle teatud funktsioone, ilma et peaksite sisestama

sisselogimise PIN-koodi.
Telefoni äratamiseks vajutage toitenuppu.
Kõnele vastamine

Kui keegi helistab teile ja telefon on lukustatud, libistage sõrme ekraanil ülespoole ja

puudutage valikut Vasta.
Teatiste kuvamine

Vajutage toitenuppu ja libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole.
Kaamera avamine

Kui lisate tegevuskeskuses kaamerale otsetee, saate lukus telefoni kaamera kiiresti sisse

lülitada. Vajutage toitenuppu, libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikut

Kaamera.

Kui teie telefonil on kaameranupp, vajutage kaameranuppu.
Sissetulevatest kõnedest teavitamise viisi muutmine

Vajutage toitenuppu, seejärel vajutage telefoni küljel olevat helitugevusnuppu ja puudutage

ekraani ülaosas helitugevusriba.
Bluetoothi väljalülitamine

Vajutage toitenuppu, libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikut

Bluetooth. Kui Bluetoothi ikooni pole näha, puudutage valikut Laienda.
Taskulambi sisselülitamine

Vajutage toitenuppu, libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikut

Taskulamp. Kui taskulambi ikooni pole näha, puudutage valikut Laienda. Taskulambi

väljalülitamiseks puudutage valikut Taskulamp. Mõned telefonid ei toeta taskulampi.

Saadavuse kontrollimiseks avage veebileht www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.
Muusika esitamise peatamine, jätkamine või järgmisele loole hüppamine

Kasutage ekraani ülaosas kuvatavaid muusikapleieri juhtelemente.

Näpunäide. Kui kuulate raadiot, saate jaama muutmiseks või raadio vaigistamiseks

kasutada ka lukustuskuval olevaid muusika juhtelemente. Mõned telefonid ei toeta FM-

raadiot. Saadavuse kontrollimiseks avage veebileht www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

Cortana avamine

Kui teie telefonil on Cortana, siis puudutage selle avamiseks pikalt otsinguklahvi .
Cortana pole kõigis piirkondades ja keeltes saadaval. Lisateavet toetatud piirkondade ja keelte

kohta leiate www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.