Microsoft Lumia 550 - Ako telefon ne reagira

background image

Ako telefon ne reagira

Ako telefon prestane raditi ili reagirati na način na koji ste navikli, možete ga brzo ponovno

pokrenuti kako bi opet proradio.
Pokušajte sljedeće:

Način za ponovno pokretanje s jednom tipkom: Pritisnite i držite tipku za uključivanje

otprilike 10 sekundi. Telefon se ponovo pokreće.

Način za ponovno pokretanje s dvije tipke: Pritisnite i držite tipku za smanjenje glasnoće

i tipku uključivanja istodobno približno 10 sekundi. Telefon se ponovo pokreće.

Ako niste sigurni koji je način ponovnog pokretanja odgovarajući za vaš telefon, idite na

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Ako je telefon često blokiran, ažurirajte softver telefona ili ponovo postavite telefon.

Resetiranjem se vraćaju tvorničke postavke i briše sav osobni sadržaj, uključujući aplikacije

koje ste kupili i preuzeli. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite Sve

postavke > Sustav > O programu > Ponovno postavljanje telefona.
Ako problem nije riješen, obratite se svom davatelju mrežnih usluga ili proizvođaču da biste

saznali koje su mogućnosti popravka. Prije slanja telefona na popravak uvijek napravite

sigurnosne kopije podataka jer svi osobni podaci na telefonu mogu biti izbrisani.

Savjet: Ako je potrebno identificirati telefon, za prikaz jedinstvenog IMEI broja telefona

birajte *#06#. IMEI broj možete pronaći i na kućištu telefona. Pojedinosti potražite u

odjeljku Informacije o proizvodu i sigurnosti u mrežnom korisničkom priručniku.

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

135

background image

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

136