Microsoft Lumia 550 - Dodajte odlične posebne efekte svojim fotografijama

background image

Dodajte odlične posebne efekte svojim fotografijama
Prenesite uređivanje fotografija na višu razinu – dodajte specijalne efekte fotografijama

pomoću aplikacije Lumia Creative Studio.
Da biste preuzeli aplikaciju Lumia Creative Studio ili provjerili imate li najnoviju verziju, idite

na www.microsoft.com. Lumia Creative Studio možda nije dostupan za sve modele telefona.
Rekadriranje fotografije
Dodirnite Lumia Creative Studio i fotografiju koju želite urediti, dodirnite pa odaberite

novi omjer slike ili okrenite fotografiju.
Primjena filtra

Dodirnite Lumia Creative Studio i fotografiju koju želite urediti, zatim dodirnite i

odaberite filtar.
Poboljšanje fotografije

Dodirnite Lumia Creative Studio i fotografiju koju želite urediti, dodirnite , odaberite

vrstu poboljšanja pa povucite klizač i prilagodite razinu poboljšanja.
Zamućivanje dijela fotografije

Dodirnite Lumia Creative Studio i fotografiju koju želite urediti pa dodirnite > zamuti

pozadinu. Možete odabrati područje koje želite zamutit i prilagoditi količinu zamućenja.
Dodavanje boje fotografiji

Dodirnite Lumia Creative Studio i fotografiju koju želite urediti pa dodirnite > isticanje

boja. Odaberite boju iz palete boja i primijenite je na fotografiju. Kada završite, dodirnite .
Spremite uređenu fotografiju

Dodirnite Lumia Creative Studio i fotografiju koju želite urediti pa dodirnite >

Spremi.

Savjet: Za vraćanje izvorne fotografije dodirnite > vrati u original.

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

89