Microsoft Lumia 550 - Dobivanje uputa do određenog mjesta

background image

Dobivanje uputa do određenog mjesta

Možete dobiti upute za pješačenje, vožnju ili upotrebu javnog prijevoza – upotrijebite svoju

trenutačnu lokaciju ili neko drugo mjesto kao početnu točku.
1. Dodirnite Karte > > Upute.

2. Ako ne želite da početna točka bude vaša trenutačna lokacija, dodirnite traku za

pretraživanje i potražite početnu točku.

3. Dodirnite drugu traku za pretraživanje i odaberite odredište.
Ruta se prikazuje na karti, zajedno s procjenom vremena potrebnog za stizanje do cilja.

Dodirnite informaciju da biste vidjeli detaljne upute.
Detaljna glasovno navođena navigacija za vožnju

Nakon postavljanja odredišta (koristite trenutačnu lokaciju kao polazište), dodirnite , zatim

pored željene rute (može biti više mogućnosti), dodirnite Kreni.
Da biste zatvorili prikaz navigacije, dodirnite > Izlaz.
Dobivanje uputa za hodanje

Nakon što stvorite rutu, dodirnite .

Savjet: Također možete slušati glasovno navođene detaljne upute tako da ne morate

cijelo vrijeme gledati u zaslon telefona. Pored rute dodirnite Kreni.

Dobivanje uputa za javni prijevoz

Dodirnite i stvorite rutu.
Informacije o javnom prijevozu dostupne su za odabrane gradove u svijetu.

Savjet: Možete odabrati kada želite početi putovanje i vrste rute kojom se želite kretati.

Prije stvaranja rute dodirnite Mogućnosti i odaberite najbolje mogućnosti za svoj put.