Microsoft Lumia 550 - Pronalaženje lokacije

background image

Pronalaženje lokacije

Karte vam pomažu da pronađete određene lokacije i tvrtke.

1. Dodirnite Karte.

2. Upišite riječi za pretraživanje, primjerice adresu ili naziv mjesta, u traku za pretraživanje.

3. Odaberite stavku na popisu predloženih rezultata dok pišete ili na tipkovnici dodirnite

za pretraživanje.
Lokacija se prikazuje na karti.
Ako nema rezultata pretraživanja, provjerite jeste li ispravno napisali riječi za pretraživanje.
Dodavanje lokacije u favorite

Dodirnite Karte i potražite lokaciju. Kad pronađete lokaciju, dodirnite .
Za prikaz omiljenih lokacija dodirnite Karte > > Favoriti.

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

90

background image

Savjet: Možete također prikvačiti omiljene lokacije na početni zaslon. Potražite lokaciju

i dodirnite .

Dijeljenje lokacije s prijateljima

Dodirnite Karte i potražite lokaciju. Kad pronađete lokaciju, dodirnite i odaberite kako

želite dijeliti lokaciju.
Prikaz trenutačne lokacije

Dodirnite Karte > .
Potražite restorane i druga zanimljiva mjesta blizu sebe

Dodirnite Karte, na karti dodirnite pa pod stavkom U blizini odaberite kategoriju.