Microsoft Lumia 550 - Upotreba prijedloga riječi na tipkovnici

background image

Upotreba prijedloga riječi na tipkovnici
Telefon predlaže riječi dok pišete i omogućuje vam brže i točnije pisanje. Prijedlozi riječi nisu

dostupni na svim jezicima.
Kada započnete upisivati riječ, telefon predlaže moguće riječi dok pišete. Kada se na traci s

prijedlozima prikazuje riječ koju želite, odaberite je. Da biste vidjeli više pregleda, povucite

prstom prema lijevo.

Savjet: Ako je predložena riječ podebljana, telefon je automatski upotrebljava za

zamjenu riječi koju ste upisali. Ako je riječ pogrešna, dodirnite je da biste vidjeli izvornu

riječ i nekoliko drugih prijedloga.

Ispravljanje riječi

Ako primijetite da ste pogrešno napisali riječ, dodirnite je da biste vidjeli prijedloge za

ispravljanje.
Dodavanje nove riječi u rječnik

Ako riječ koju želite nije u rječniku, upišite riječ, dodirnite je te dodirnite znak plus (+) u traci

prijedloga. Telefon memorira nove riječi kada ih napišete nekoliko puta.

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

51

background image

Isključivanje prijedloga riječi

S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite Sve postavke > Vrijeme i

jezik > Tipkovnica. Dodirnite jezičnu tipkovnicu i isključite potvrdni okvir Predlaganje

teksta.