Microsoft Lumia 550 - Stvaranje sigurnog i zabavnog početnog zaslona za djecu

background image

Stvaranje sigurnog i zabavnog početnog zaslona za djecu
Možete omogućiti da vaša djeca upotrebljavaju neke aplikacije na telefonu bez straha da će

slučajno izbrisati vašu poslovnu poštu, kupovati na mreži ili činiti nešto drugo što ne bi smjela.

Postavite odabrane aplikacije, igre i druge omiljene sadržaje za djecu na njihov vlastiti početni

zaslon.

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

39

background image

1. S vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite Sve postavke > Računi >

Dječji kutak.

2. Dodirnite sljedeće, odaberite sadržaj koji želite da vaša djeca upotrebljavaju i slijedite upute.

Ako želite biti sigurni da djeca nemaju pristup vašem početnom zaslonu, možete postaviti PIN

za prijavu.
Budući da Microsoft Edge nije dostupan u Dječji kutak, ne morate se brinuti o web-mjestima

koja djeca posjećuju.
Odlazak na vlastiti početni zaslon

Pritisnite dvaput tipku za uključivanje te povucite prstom prema gore na svom zaključanom

zaslonu. Ako ste postavili PIN za prijavu, upišite ga.
Povratak na dječji početni zaslon

Na svom zaključanom zaslonu povucite prstom lijevo, a na dječjem zaključanom zaslonu

povucite prstom prema gore.
Isključivanje dječjeg početnog zaslona

Na početnom zaslonu s vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite Sve

postavke > Računi > Dječji kutak i prebacite Dječji kutak na Isključeno .