Microsoft Lumia 550 - Prebacivanje između prikaza kalendara

background image

Prebacivanje između prikaza kalendara
U trenu pogledajte podroban plan za dan ili mjesec – pregledavajte kalendar u različitim

prikazima.
1. Dodirnite Kalendar programa Outlook > .

2. Za prikaz dnevnog plana po satima dodirnite .

3. Za prikaz plana za cijeli tjedan dodirnite .

4. Za prikaz samo dana s događajima dodirnite .

5. Za povratak na današnji dan dodirnite .
Uključivanje i isključivanje brojeva tjedna

Dodirnite Kalendar programa Outlook > > Postavke > Postavke kalendara, zatim

dodirnite za otvaranje izbornika brojeva tjedna pa dodirnite željenu mogućnost.