Microsoft Lumia 550 - Promjena glasnoće

background image

Promjena glasnoće
Ako ne možete čuti da telefon zvoni u bučnim okruženjima ili su pozivi preglasni, možete

promijeniti glasnoću prema potrebi.
Upotrijebite tipke za glasnoću s bočne strane telefona. Maksimalna je razina glasnoće 10.
Ako imate spojene slušalice, tipke za glasnoću istodobno upravljaju glasnoćom melodije

zvona i glasnoćom multimedije. Maksimalna je razina glasnoće 30.

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

26

background image

Nemojte se spajati s proizvodima koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje

uređaja. Nemojte spajati naponske izvore u audiopriključnicu. Ako na audiopriključnicu spojite

vanjski uređaj ili slušalicu s mikrofonom koji nisu odobreni za upotrebu s ovim uređajem,

posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.
Promjena glasnoće za multimediju i aplikacije

Pritisnite tipku za glasnoću s bočne strane telefona kako biste vidjeli traku statusa glasnoće,

dodirnite i dodirnite traku glasnoće za medije i aplikacije za postavljanje željene glasnoće.

Maksimalna je razina glasnoće 30.

Prebacivanje u način bez zvuka

Pritisnite tipku za glasnoću s bočne strane telefona, dodirnite na traci statusa glasnoće pa

dodirnite . Da biste isključili način rada bez zvuka, postavite željenu glasnoću na traci statusa

glasnoće.
Uključenje načina rada bez zvuka ne odnosi se na alarme. Ako se želite odmoriti, provjerite

imate li buduće alarme ili isključite telefon.

Savjet: Ne želite držati telefon u načinu rada bez zvuka, ali se sada ne možete javiti? Za

utišavanje dolaznog poziva pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće.

Uključivanje vibracije

Ako želite da telefon vibrira, pritisnite tipku za glasnoću s bočne strane telefona, dodirnite

na traci statusa glasnoće pa dodirnite Vibriranje isključeno. Za isključivanje vibracije

dodirnite Vibriranje uključeno.

Savjet: Za promjenu drugih postavki zvuka, s vrha zaslona povucite prstom prema dolje

i dodirnite Sve postavke > Personalizacija > Zvukovi.
Savjet: Da biste uključili ili isključili vibraciju povratne tipke, tipke pokretanja ili tipki za

pretraživanje, povucite prstom prema dolje s vrha zaslona i dodirnite Sve postavke >

Dodaci > Dodir, i prebacite Vibrira kad dodirem navigacijske tipke. na uključeno

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

27

background image

ili isključeno . Promjena postavke vibracije za dolazne pozive ne utječe na vibraciju

tipki.