Microsoft Lumia 550 - Dodavanje ili brisanje računa e-pošte

background image

Dodavanje ili brisanje računa e-pošte
Ako upotrebljavate različite adrese e-pošte za posao i zabavu, nema problema – ulaznoj pošti

programa Outlook na telefonu možete dodati nekoliko različitih računa.
Dodavanje prvog računa

Za postavljanje e-pošte na telefon morate biti povezani s internetom.
Ako ste prijavljeni na Microsoftov račun, poštanski sandučić pograma Outlook koji je s njime

povezan automatski se dodaje.
1. Dodirnite Pošta programa Outlook.

2. Dodirnite Krenimo > Dodavanje računa.

3. Odaberite vrstu računa i prijavite se.

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

78

background image

4. Nakon što dodate sve željene račune, dodirnite Spremni smo za početak.

Savjet: Ovisno o računu e-pošte, možete također sinkronizirati ostale stavke s

telefonom, ne samo e-poštu, na primjer kontakte i kalendar.

Ako telefon ne može pronaći postavke e-pošte, napredno ih može pronaći. U tu svrhu morate

znati vrstu računa i adrese poslužitelja ulazne i izlazne pošte. Te informacije možete dobiti od

davatelja usluga e-pošte.
Da biste saznali više o postavljanju različitih računa e-pošte, idite na support.microsoft.com

i pročitajte upute za telefone sa sustavom Windows.
Dodavanje računa naknadno

Dodirnite Pošta programa Outlook > > Računi > Dodavanje računa i vrstu

računa i prijavite se.

Savjet: Da biste na telefon dodali poslovnu e-poštu, kontakte i kalendar programa

Exchange, odaberite Exchange kao svoj račun, upišite adresu poslovne e-pošte i lozinku

pa dodirnite Prijava.

Vaš novi račun dodajte se u ulaznu poštu programa Outlook.
Brisanje računa

Dodirnite Pošta programa Outlook > > Računi i račun koji želite izbrisati.
Ne možete ukloniti ulazni spremnik programa Outlook koji je povezan s vašim Microsoftovim

računom. Ako želite ukloniti ulazni spremnik (primjerice ako prodajete telefon), morate

ponovno postaviti telefon. Prije ponovnog postavljanja stvorite sigurnosne kopije svega što

vam je potrebno na Microsoftovu računu.