Microsoft Lumia 550 - Kopiranje kontakata sa SIM kartice

background image

Kopiranje kontakata sa SIM kartice
Ako su kontakti pohranjeni na SIM kartici, možete ih kopirati na telefon.
Provjerite je li SIM kartica umetnuta.
1. Dodirnite Osobe.

2. Dodirnite > Postavke > Uvezi sa SIM-a.

Savjet: Ako imate telefon s dvije SIM kartice, možete odabrati SIM karticu s koje želite

uvesti kontakte. Dodirnite SIM 1 ili SIM 2. Dualni SIM ne podržavaju svi telefoni. Za

dostupnost idite na www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Ako imate više računa, možete dodirnuti naziv računa i odabrati račun na koji želite uvesti

kontakte. Zadani je račun Outlook.
3. Dodirnite dalje. Za uvoz svih kontakata dodirnite uvezi.

Savjet: Za odabir pojedinačnih kontakata dodirnite očisti i upotrijebite potvrdne okvire.

Kontakte ne možete spremiti na novu SIM karticu. Umjesto toga, oni se čuvaju na sigurnom

na vašem računu.

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

71