Microsoft Lumia 550 - Traženje kontakta

background image

Traženje kontakta
Ako brzo morate kontaktirati prijatelja, ne morate se pomicati kroz sve kontakte. Možete

potražiti ili se prebaciti na slovo ili znak na popisu kontakata. Možete i upotrebljavati glasovne

naredbe za pozivanje ili slanje poruke kontaktu.
1. Dodirnite Osobe > KONTAKTI.

2. Dodirnite Pretraživanje i započnite upisivati ime. Popis filtrira dok pišete.

Savjet: Prikvačite najvažnije kontakte ili grupe kontakata na početni zaslon. Dodirnite i

držite kontakt te dodirnite Prikvači na Start.

Prebacivanje na slovo ili znak na popisu kontakata

Dodirnite bilo koje slovo na popisu kontakta s lijeve strane te u sljedećem izborniku dodirnite

prvo slovo ili znak imena koje želite.
Koristite Cortanu za upućivanje poziva ili slanje poruke

U bilo kojem prikazu dodirnite i držite tipku za pretraživanje i izgovorite Call (Poziv) ili Text

(Poruka) i ime kontakta.