Microsoft Lumia 550 - Chat pomoću aplikacije Skype

background image

Chat pomoću aplikacije Skype
Možete upotrijebiti telefon za slanje izravnih poruka Skype-to-Skype.

Trebate Microsoftov račun za slanje poruka programom Skype.
1. Dodirnite Poruke > .

2. Prebacite Pošalji na dan: na Skype.

3. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata programa Skype dodirnite ili započnite

upisivati ime.
Kontakti programa Skype povezani s Microsoftovim računom automatski se sinkroniziraju s

telefonom.
4. Dodirnite okvir poruke i napišite poruku.

5. Da biste poslali poruku, dodirnite .

Savjet: Za uštedu troškova podatkovnog prijenosa s aplikacijom Skype upotrebljavajte

Wi-Fi mrežnu vezu kad je god moguće.

Upućivanje poziva programa Skype izravno iz razgovora

U razgovoru s kontaktom programa Skype dodirnite za upućivanje poziva ili za

upućivanje videopoziva.

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

76